Mae Pandemia yn gynrychiolaeth weledol o feddyliau, teimladau a phrofiadau o Bandemig Covid-19.

Dechreuais ym mis Mawrth 2020, ar ddechrau fy nghyfnod o hunanynysu, gyda’r awydd i greu lluniau a fyddai’n fy helpu i brosesu’r hyn roeddwn i’n ei brofi. Gwyddwn y byddai angen i’r lluniau hyn fod yn haniaethol a defnyddiais Ddadleniadau Lluosog (Multiple Exposure) a Symudiadau Camera Bwriadol i greu celf a oedd yn gallu atgoffa’r gwylwyr o sut roedd y pandemig yn gwneud iddyn nhw deimlo. Ariannwyd y prosiect hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

Pandemia is a visual representation of thoughts, feelings and experiences of the Covid 19 Pandemic.

I began in March 2020, when I started self-isolation, with a desire to create photos that would help me to process what I was experiencing. I knew that these photos would need to be abstract and I used Multiple Exposure and Intentional Camera Movement to create art that had the possibility of reminding the viewer of how the pandemic made them feel. This project has been funded by the Arts Council of Wales and the National Lottery.